Ergotherapeuten stellen mensen in staat om op een nieuwe of andere manier hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer op de oude manier lukt door lichamelijke of psychische problemen. Hierbij wordt uitgegaan van een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Belangrijk hierbij is dat je kunt participeren in de maatschappij op je eigen manier.

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar vaak op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk.

 

Specialisme Motyf:

  • Ergotherapie bij chronische ziekten (Polio/ post-Polio, CP, MS, ALS, CVA, spierziekten, etc.)
  • Ergotherapie bij Contusio en Whiplash (in samenwerking met netwerk PCS Nijmegen)
  • Begeleiden bij re-integratie, opstellen arbeidsassessment, adviseren over opbouw werk.
  • Belasting / belastbaarheid (verdeling van energie bij vermoeidheid en pijn)

 

Ik behandel geen vragen n.a.v. Covid. 

 

Werkwijze:

We starten altijd met een kennismaking waarbij u kunt vertellen over uw persoonlijke situatie en we helder krijgen wat uw vraag precies is.

Als we een beeld hebben volgt een zo concreet mogelijke beschrijving van de situatie en worden één of meerdere behandeldoelen opgesteld. Samen wordt gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden tijdens de behandeling.

Om een compleet beeld te krijgen is er soms overleg nodig met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers. 

De behandeling kan bestaan uit training, ergonomische adviezen, uitproberen van hulpmiddelen, weekplanning bekijken i.v.m. energieverdeling, activiteitenanalyse, coaching gesprekken, etc.

Motyf Schependomlaan 17e Nijmegen
E: info@motyf.nl
T: 06 48 85 37 33
aangesloten bij: Ergotherapie Nederland