Ergotherapeuten stellen mensen in staat om op een nieuwe of andere manier hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer op de oude manier lukt door lichamelijke of psychische problemen. Hierbij wordt uitgegaan van een zo groot mogelijk zelfstandigheid.

Belangrijk hierbij is dat je kunt participeren in de maatschappij op je eigen manier.

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar vaak op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk.

 

Specialisme Motyf:

  • Ergotherapie bij chronische ziekten (Polio/ post-Polio, CP, MS, ALS, CVA, spierziekten, etc.)
  • Aanpassingen rolstoel (analyse zithouding, besturing etc.)
  • Begeleiden bij re-integratie, opstellen arbeidsassessment, adviseren over opbouw werk.
  • Analyseren activiteit en adviseren ergonomie, hulpmiddelen, etc.
  • Belasting / belastbaarheid (verdeling van energie bij vermoeidheid en pijn)
  • Begeleiden aanvragen WMO en Zorgverzekering

 

Werkwijze:

We starten altijd met een kennismaking waarbij u kunt vertellen over uw persoonlijke situatie en we helder krijgen wat uw vraag precies is.

Als we een beeld hebben volgt een zo concreet mogelijke beschrijving van de situatie en worden één of meerdere behandeldoelen opgesteld. Samen wordt gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden tijdens de behandeling.

Daarna kan er nog gekozen worden voor een of meerdere observaties van een activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden precies zijn. Om een compleet beeld te krijgen is er soms overleg met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers. 

De behandeling kan bestaan uit training, ergonomische adviezen, uitproberen van hulpmiddelen, hulp bij aanvragen van voorzieningen, begeleiding van de passing met bijvoorbeeld een rolstoel leverancier, coaching gesprekken, etc.

 

 
Motyf   Schependomlaan 17e   Nijmegen   E:  info@motyf.nl   T: 06 48 85 37 33 aangesloten bij: Ergotherapie Nederland