Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Hierbij wordt uitgegaan van een zo groot mogelijk zelfstandigheid.

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar vaak op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk.

 

Specialisme Motyf:

- Ergotherapie bij chronische ziekten (Polio/ post-Polio, CP, MS, ALS, CVA, spierziekten, etc.)

- Aanpassingen rolstoel (analyse zithouding, besturing etc.)

- Begeleiden bij re-integratie, opstellen arbeidsassessment, adviseren over opbouw werk.

- Anlyseren activiteit en adviseren ergonomie, hulpmiddelen, etc.

- Belasting / belastbaarheid (verdeling van energie bij vermoeidheid en pijn)

- Begeleiden aanvragen WMO en Zorgverzekering

 

Werkwijze:

Motyf start met het bespreken van de problemen zoals u deze ervaart in uw persoonlijke situatie.

Daarna kan gekozen worden voor een observatie van de activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden precies zijn. Om een compleet beeld te krijgen is er soms overleg met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers. 

Als alles duidelijk is volgt een concrete beschrijving van de situatie en worden één of meerdere behandeldoelen opgesteld. Samen wordt gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden tijdens de behandeling.

De behandeling kan bestaan uit training, ergonomische adviezen, uitproberen van hulpmiddelen, hulp bij aanvragen van voorzieningen, begeleiding van de passing met bijvoorbeeld een rolstoel leverancier, etc.

 

 

 
Motyf   Schependomlaan 17e   Nijmegen   E:  info@motyf.nl   T: 06 48 85 37 33 aangesloten bij: Ergotherapie Nederland