Reïntegratie

Door ziekte of een ongeval kan het gebeuren dat je (tijdelijk) moet stoppen met werken.

Weer starten met je werkzaamheden in eigen werk of ander werk heet reïntegratie en vanuit de overheid gelden hier allerlei regels voor vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Samen met je leidinggevende en de bedrijfsarts maak je een plan van aanpak hoe de reïntegratie zal verlopen en welke werkzaamheden je gaat doen. Met als doel na enige tijd weer volledig in je eigen werk aan de slag te zijn.

 

Soms lukt het niet om dit plan te volgen of lijkt het nodig tijdelijk ander werk te doen om je conditie op te bouwen. Daarnaast kan het nodig zijn om je werkomgeving aan te passen zodat je makkelijker kunt werken (fysiek en cognitief). Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste stoel, je beeldscherm in kleur aanpassen, extra pauze of met oordopjes werken.

Motyf kan helpen bij het maken van een reïntegratieplan zodat de opbouw van werkuren en werkinhoud gefaseerd verloopt en je dit in het juiste tempo doet. Een arbeid assessment kan helpen om inzicht te krijgen in je kwaliteiten en je beperkingen zodat hier rekening mee gehouden kan worden in het plan van aanpak

Uiteraard gaat alles in goed overleg met jou als werknemer, je leidinggevende en de bedrijfsarts.

Motyf doet alleen 0e en 1e spoor trajecten en kan dit deels doen als Ergotherapeut of betaald door de werkgever.

Motyf   Schependomlaan 17e   Nijmegen   E:  info@motyf.nl   T: 06 48 85 37 33 aangesloten bij: Ergotherapie Nederland