Reïntegratie

Door ziekte of een ongeval kan het gebeuren dat werk (tijdelijk) niet meer gaat.

Weer starten met werkzaamheden in eigen werk of ander werk heet reïntegratie en vanuit de overheid gelden hier allerlei regels voor vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel de werkgever als de werknemer moeten zich hieraan houden.

Samen met de leidinggevende en de bedrijfsarts wordt een plan van aanpak gemaakt hoe de reïntegratie zal verlopen en welke werkzaamheden gedaan kunnen worden. Met als doel na enige tijd weer volledig in eigen werk aan de slag te zijn.

Soms lukt het niet om dit plan te volgen of lijkt het nodig tijdelijk ander werk te doen om (werk-) conditie op te bouwen. Daarnaast kan het nodig zijn om de werkomgeving aan te passen zodat het werk minder belastend is (fysiek en cognitief). Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste stoel, het beeldscherm in kleur aanpassen, extra pauze of met oordopjes werken.

 

Motyf kan helpen bij het maken van een reïntegratieplan zodat de opbouw van werkuren en werkinhoud gefaseerd verloopt en dit in het juiste tempo gebeurt. Een arbeid assessment kan helpen om inzicht te krijgen in kwaliteiten en beperkingen zodat hier rekening mee gehouden kan worden in het plan van aanpak.

Uiteraard gaat alles in goed overleg met jou als werknemer, de leidinggevende en de bedrijfsarts.

Motyf doet alleen 0e en 1e spoor trajecten en kan dit deels doen als Ergotherapeut of betaald door de werkgever, middels het uitbrengen van een offerte.

Motyf Schependomlaan 17e Nijmegen
E: info@motyf.nl
T: 06 48 85 37 33
aangesloten bij: Ergotherapie Nederland