Vergoedingen

Voor Ergotherapie en coaching worden verschillende tarieven en vergoedingen gehanteerd.

 

Ergotherapie is in het basispakket van uw ziektekostenverzekering opgenomen. Per kalenderjaar wordt 10 uur vergoed en deze worden eerst betaald van het eigen risico. 

Zie ook ZorgWijzer http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie

Motyf heeft contracten met de meeste zorgverzekeringen in Nederland. Sinds 2021 hebben we géén contract afgesloten met Caresq.

De kosten voor een ergotherapeutisch consult worden door Motyf rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht, tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar.

Mochten deze 10 uur niet voldoende zijn, dan is er soms vergoeding mogelijk uit het aanvullende pakket. Ook kunt u ervoor kiezen de behandelingen zelf te betalen of, indien van toepassing, een vergoeding te regelen via een letselschadezaak.

 

U kunt bij een Ergotherapeut terecht met en zonder verwijzing van een huisarts of specialist.

Indien er geen verwijzing is, is een screening Directe Toegang noodzakelijk. De praktijk is bevoegd om deze vragenlijst met u door te nemen. Uw huisarts krijgt een kopie van deze screening.

Voor meer informatie of een afspraak neem contact op.

 

 

NLP coaching

Motyf is niet aangesloten bij een beroepsvereniging en NLP coaching wordt daarom niet vergoed. 

NLP therapie (1 uur)            95 euro

                                         (als kleine ondernemer rekent Motyf geen btw)

 

Voor meer informatie of een afspraak neem dan contact op.

 

Voor alle behandeling geldt dat u 24 uur van te voren moet afzeggen. Te laat of niet afgezegde behandelingen worden bij u in rekening gebracht middels een factuur van 25 euro. Deze is niet te declareren bij uw zorgverzekering

 

 

Motyf Schependomlaan 17e Nijmegen
E: info@motyf.nl
T: 06 48 85 37 33
aangesloten bij: Ergotherapie Nederland